^

foto1 foto2 foto3 foto4

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 04.04. do 06.04.2018 r.

 

Potwierdzenie uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 2 na rok szkolny 2018/2019 przycisk-pobierz

Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przycisk-pobierz

Oświadczenie o wielodzietności:przycisk-pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka:przycisk-pobierz

 Wniosek zgłoszenia dzecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019  przycisk-pobierz

 Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka przycisk-pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu rodzica z dzieckiemprzycisk-pobierz

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniuprzycisk-pobierz

Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa domowegoprzycisk-pobierz

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcję religii:przycisk-pobierz

 

Statut: przycisk-pobierz

Podstawa programowa: przycisk-pobierz

Regulamin bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci:przycisk-pobierz