^

foto1 foto2 foto3 foto4

Dnia 3 września 2018 r. (poniedziałek) prosimy o przyprowadzenie dzieci zgodnie z zadeklarowaną godziną we wniosku bądź deklaracją,
nie później jednak jak do godziny 7.45.
Wszelkich informacji dotyczących przydziału grupy wiekowej dziecka udziela sekretariat przedszkola.