^

foto1 foto2 foto3 foto4

Wnioski i oświadczenia

do pobrania  na rok szkolny 2018/2019

 

Wnioski będą przyjmowane od 05 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

 

 przycisk-pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

  przycisk-pobierz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 przycisk-pobierz oświadczenie o wielodzietności rodziny

przycisk-pobierz oświadczenie o zamieszkaniu dziecka 

przycisk-pobierz oświadczenie o zamieszkaniu rodzica z dzieckiem

przycisk-pobierz oświadczenie rodzica o zatrudnieniu

przycisk-pobierz oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na rok szkolny 2018/2019.

 

Zarządzenie do pobrania

 

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

na stanowisko:

WOŹNA

w Publicznym Przedszkolu Nr 2

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko została wybrana p. Mariola Banaś.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka, Mariola Banaś, spełniła wymogi formalne do zatrudnienia, a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdziła dobrą znajomość zagadnień związanych z pracą w przedszkolu.

 

 

Informujemy, iż od 01.02.2018 r. uruchomione zostanie wejście do przedszkola przy sekretariacie.Prosimy Rodziców dzieci z grup:  „Misie”, „Biedronki”, „Wiewiórki”, „Motylki” oraz „Pszczółki”o zabranie worków w dniu 31.01.2018 r. do domu  i przyprowadzanie dzieci do przedszkola  „starym” wejściem.