^

foto1 foto2 foto3 foto4

 

Programczystep.gif przedszkolnej edukacji antytytoniowej adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, ich rodziców i opiekunów.
W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe działanie dymu

Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie.

Cele projektu:

Nabywanie przez dzieci umiejętności określania różnych źródeł dymu.

Nabywanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych  dymów, w tym dymu papierosowego.

Uwrażliwienie dziecina szkodliwość dymu papierosowego.

Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów.

Uchronienie dzieci przed „biernym paleniem”.

Poprawa potencjału zdrowotnego i jakości życia całego społeczeństwa poprzez podejmowanie różnych działań (zakaz spalania śmieci w piecach).

 

Program „ Czyste powietrze Wokół Nas” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć dydaktycznych dzięki którym zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, uczestniczyły w marszu antynikotynowym.