^

foto1 foto2 foto3 foto4

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju przycisk-pobierz

Regulamin Rekrutacji dzieci przycisk-pobierz

Wniosek o przyjęcie do przedszkola przycisk-pobierz

 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka przycisk-pobierz

 Oświadczenie dot. rodzeństwa przycisk-pobierz

 Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego przycisk-pobierz

 Oświadczenie o studiowaniu rodzica przycisk-pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu przycisk-pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców przycisk-pobierz

Oświadczenie dot. zamieszkania przycisk-pobierz

Oświadczenie o wielodzietności rodziny przycisk-pobierz

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2019/2020 przycisk-pobierz

 

 

Statut: przycisk-pobierz

Podstawa programowa: przycisk-pobierz

Regulamin bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci:przycisk-pobierz