^

foto1 foto2 foto3 foto4

6.00-8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, tematyczne.

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe(np.rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.30- 8.45 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe.

8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania.

9.00- 9.30 Śniadanie.

9.30-12.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu( placu przedszkolnym, parku ) lub w sali.

Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.

12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu.

12.30-13.00 Obiad.

13.00-13.20 Ćwiczenia relaksacyjne.

13.20-13.40 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej.

13.40-14.00 Przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.20 Podwieczorek

14.20-16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zajęcia dodatkowe dla dzieci wg zainteresowań. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.