^

foto1 foto2 foto3 foto4

KRAINA PRZEDSZKOLAKA

Informujemy, że termin składania formularzy rekrutacyjnych do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju Oddział Zamiejscowy w Dobrowodzie zostaje przedłużony do 28 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00
(dodatkowa rekrutacja).
Rodziców dzieci 3 i 4 letnich zamieszkałych na terenie sołectw: Dobrowoda, Olganów, Bilczów, Budzyń, Gadawa, Baranów zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do przedszkola „KRAINA PRZEDSZKOLAKA"
w roku szkolnym 2014/2015 prosimy o wypełnienie pobranych z przedszkola - Oddziału Zamiejscowego
w Dobrowodzie lub ze strony internetowej ZOPiS (zopis.busko.pl) formularzy rekrutacyjnych.
W/w formularze należy wypełnić niebieskim długopisem, podpisać przez obojga rodziców i złożyć w przedszkolu
w Dobrowodzie do 28 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00

Informacje o Przedszkolu można uzyskać w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 14 (tel. 41-378-28-57), w Oddziale Zamiejscowym PP Nr 2 w Dobrowodzie (tel. 661 405 130), u p. Anny Kolarz – Koordynatora Projektu w Zespole Obsługi Przedszkoli i Szkół
w Busku – Zdroju, ul. Różana 2 (tel. 41-378-45-36, wewn. 33), a także u sołtysów.