Po analizie dokumentów na stanowisko pomoc nauczyciela komisja rekrutacyjna wyłoniła dwie osoby (Jolanta Panek, Marta Lechowska), które przechodzą do II etapu naboru - rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem. Oferty pozostałych 4 kandydatek zostały odrzucone ze względów formalnych (brak podpisów na dokumentach).

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w drugiej turze naboru, komisja rekrutacyjna wybrała Martę Lechowską na stanowisko pomoc nauczyciela.