Prosimy Rodziców o terminowe dokonywanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Za nieterminową wpłatę będą naliczane odsetki.
Zgodnie z umową dwie nieuregulowane wpłaty skutkują wypisaniem dziecka z przedszkola.