^

foto1 foto2 foto3 foto4

SZANOWNI RODZICE!

 

Informujemy, że Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju przetwarza wizerunek uczniów ( w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów

związanych z promocją Publicznego Przedszkola Nr 2 – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi przedszkole.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

 

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenie rodzica/ opiekuna prawnego ucznia.

 

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.