^

foto1 foto2 foto3 foto4

                                      OGŁOSZENIE
W dniu 30 marca (środa) 2016 r. o godzinie 15.30

odbędzie się w przedszkolu spotkanie przedstawiciela

Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z Rodzicami dzieci które w roku szkolnym 2016/2017

będą uczęszczać do oddziałów „0".

Ze względu na ważność poruszanych spraw prosimy

o obecność Rodziców na spotkaniu.

Moc prezentów od zajączka
co koszyczek trzyma w rączkach
Wielu wrażeń, mokrej głowy
w poniedziałek dyngusowy.
Życzymy jaja święconego i wszystkiego najlepszego.

                   Dzieciom i Rodzicom

                          życzy Dyrektor i personel

                               Publicznego Przedszkola Nr 2

w Busku-Zdroju

 

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NAJPIĘKNIEJSZA MARZANNA"

1. Cele konkursu
Wykonanie kukły „Marzanny" symbolizującej odchodząca zimę.
Zapoznanie z obrzędami ludowymi (pożegnanie zimy, nadejście wiosny).
Rozwijanie zainteresowań tradycjami ludowymi.
Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
Stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecko-rodzic .
Prezentacja osiągnięć plastycznych dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

2. Zasady uczestnictwa
Udział biorą dzieci ze wszystkich grup wiekowych.
Kukła powinna być wykonana z materiałów ekologicznych (słoma, siano, elementy drewniane, bibuła, papier itp.).

3. Czas trwania konkursu
Wykonaną Marzannę należy dostarczyć między 14-16 marca 2016 roku do nauczycieli poszczególnych grup.
Prezentacja wszystkich prac odbędzie się w Przedszkolu Nr 2 w dniu 17 marca 2016 roku.
Prace zostaną nagrodzone dyplomami w dniu 21 marca 2016 roku.

Pożegnanie zimy – powitanie wiosny
W dniu 21 marca 2016 roku odbędzie się uroczysty przemarsz z konkursowymi Marzannami ulicami miasta pod Urząd M i G Busko- Zdrój.

Organizatorzy
Celina Obora
Halina Drożdżowska

ZACHĘCAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI
DO CZYNNEGO UDZIAŁU W KONKURSIE

Rodziców dzieci chodzących do Publicznego Przedszkola Nr 2prosimy o pobranie deklaracji i wypełnienie do14 lutego 2016r.
Nie podpisanie deklaracji będzie uważane jako rezygnacja z uczęszczania
dzieci do przedszkola.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Nr 13/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na
rok szkolny 2016/2017

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego


Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
15.02.2016 r. - 08.03.2016r.
21.04.2016 – 01.08.2016 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy
09.03.2016 r – 16.03.2016 r.
03.08.2016 r. - 10.08.2016 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
31.03.2016r.
11.08.2016 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
08.04.2016 r.
16.08.2016 r. - 19.08.2016 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11.04.2016 r.
22.08.2016 r.