^

foto1 foto2 foto3 foto4

Babcie i Dziadków dzieci wszystkich grup wiekowych zapraszamy w dniu 21.01.2015r (godz.15:15)
do BSCK na program artystyczny Droga Babciu Drogi Dziadku

Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem założycielskim jest Gmina Busko-Zdrój są zwolnieni z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju :
- w okresie ferii zimowych tj. od 16 lutego 2015 r. do 1 marca 2015 r., w godzinach od 10:00 do 15:00
- w każdą sobotę 2015 roku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Dnia 23 stycznia ( piątek ) odbędzie się
w Przedszkolu BAL KARNAWAŁOWY
Prosimy o odpowiednie ubranie dzieci.

ZAPROSZENIE

Babcie i Dziadków dzieci wszystkich grup wiekowych zapraszamy w dniu 21.01.2015r (godz.15:15) do BSCK na program artystyczny Droga Babciu Drogi Dziadku

Prosimy Rodziców o terminowe dokonywanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Za nieterminową wpłatę będą naliczane odsetki.
Zgodnie z umową dwie nieuregulowane wpłaty skutkują wypisaniem dziecka z przedszkola.