^

foto1 foto2 foto3 foto4

W związku z kończącym się rokiemi koniecznością rozliczenia się uprzejmie prosimy Rodziców o dokonywanie wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 10 grudnia 2014.

Informuję Rodziców i Opiekunów dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju, iż od listopada 2014 r.w przedszkolu będzie zatrudniona pielęgniarka sprawdzająca czystość dzieci. Prosimy Rodziców o wyrażenie zgody (na piśmie) o możliwość sprawdzenia przez pielęgniarkę czystości ich dzieci.

OGŁOSZENIE

W dniu 24.09.2014 r. w godzinach dopołudniowych na terenie przedszkola odbędzie się „Pożegnanie Lata" połączone z Pasowaniem na Przedszkolaka i Starszaka.
Prosimy o odświętne ubranie dzieci.

KRAINA PRZEDSZKOLAKA

Informujemy, że termin składania formularzy rekrutacyjnych do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju Oddział Zamiejscowy w Dobrowodzie zostaje przedłużony do 28 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00
(dodatkowa rekrutacja).
Rodziców dzieci 3 i 4 letnich zamieszkałych na terenie sołectw: Dobrowoda, Olganów, Bilczów, Budzyń, Gadawa, Baranów zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do przedszkola „KRAINA PRZEDSZKOLAKA"
w roku szkolnym 2014/2015 prosimy o wypełnienie pobranych z przedszkola - Oddziału Zamiejscowego
w Dobrowodzie lub ze strony internetowej ZOPiS (zopis.busko.pl) formularzy rekrutacyjnych.
W/w formularze należy wypełnić niebieskim długopisem, podpisać przez obojga rodziców i złożyć w przedszkolu
w Dobrowodzie do 28 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00

Informacje o Przedszkolu można uzyskać w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 14 (tel. 41-378-28-57), w Oddziale Zamiejscowym PP Nr 2 w Dobrowodzie (tel. 661 405 130), u p. Anny Kolarz – Koordynatora Projektu w Zespole Obsługi Przedszkoli i Szkół
w Busku – Zdroju, ul. Różana 2 (tel. 41-378-45-36, wewn. 33), a także u sołtysów.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju informuje, że w wyniku naboru na stanowiska pracy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku - Zdroju (PP 2) została wybrana :
Pani Celina Obora, zamieszkała w Busku-Zdroju.

Uzasadnienie:
Kandydatka na stanowisko nauczyciela spełniła wymogi formalne do zatrudnienia, a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdziła dobrą znajomość zagadnień związanych z nauczanym przedmiotem i ze specyfiką pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.