^

foto1 foto2 foto3 foto4

 

Dnia 21.09. 2018 r. o godz. 10.00 zapraszamy wszystkie przedszkolaki na przedstawienie teatralne pt.:
„Skarby lasu".
Po przedstawieniu odbędzie się sesja fotograficzna.

Dnia 3 września 2018 r. (poniedziałek) prosimy o przyprowadzenie dzieci zgodnie z zadeklarowaną godziną we wniosku bądź deklaracją,
nie później jednak jak do godziny 7.45.
Wszelkich informacji dotyczących przydziału grupy wiekowej dziecka udziela sekretariat przedszkola.

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju informuje,  że w wyniku naboru w dniu 23 sierpnia 2018 r.  na wolne stanowiska pracy w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku - Zdroju zostały wybrane :

a) na stanowisko nauczyciel wspomagający

Pani Sylwia Marzec

b) na stanowiska woźnych

   1. Pani Mariola Banaś

2. Pani Beata Miśta

Uzasadnienie:

Kandydatki na poszczególne stanowiska spełniły wymogi formalne niezbędne do zatrudnienia, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziły bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych ze specyfiką pracy z dziećmi w wieku przedszkolnymna poszczególnych stanowiskach.