^

foto1 foto2 foto3 foto4

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju przetwarza wizerunek dzieci (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów związanych z promocją Przedszkola - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Za przetwarzanie wizerunków powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Przedszkole.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez inne osoby danych osobowych, w tym również wizerunku dzieci lub innych osób (np. wykonywanie dzjęć, filmów na uroczystościach przedszkolnych a następnie zamieszczanie ich na stronach internetowych). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym dziecka) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechnianie lub zezwolenie rodzica / opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.